Branntilløp ved Gjerdsvika oppvekstsenter søndag kveld

foto