Framleis Telia-trøbbel etter brann – informasjonssjefen svarar