Utfordrande kostnadsutvikling, men akseptabelt resultat

foto