Direktørar og professorar er venta til Runde: Dette skal dei diskutere