«Dette landet klarer vi ikkje lenger å drive, det er så mange fjordar og øyar her at vi legg ned»