Sande med rettleiar for korleis hytter kan bli faste bustadar