Straumbrot det meste av dagen: – Veldig fortvilande!

foto