Regjeringa endrar sjømannsfrådraget – distansekravet blir fjerna