Ber Fylkesmannen om å gjere om reguleringsvedtak i samband med bygging av hall

foto