Reiselivsnæringa ber om klarare retningslinjer

foto