"Når folk begynner å forlate kommunen, fordi det ikke sees som mulig å bo der man nå bor, har man tatt dette tapet inn i regnskapet?"