Herøy

Del av Gnr 11, bnr 3 er overdrege frå Oddvar Sævik til Erna Jorun Sævik (30.11.2018) Overdraginga omfattar også del av Gnr 11, bnr 9. Overdraginga omfattar også Sævik 16 (Gnr 11, bnr 43). Overdraginga omfattar også Sævik 18 (Gnr 11, bnr 166).

Skulevegen 1 (Gnr 21, bnr 23) er overdrege frå Johanne Inger Frøystadvåg til Runar Charly Frøystadvåg og Aase Merethe Frøystadvåg Storøy (04.12.2018). Overdraginga omfattar også Gnr 21, bnr 34.

Del av Skulevegen 1 (Gnr 21, bnr 23) er overdrege for kr 950.000 frå Runar Charly Frøystadvåg til Aase Merethe Frøystadvåg Storøy (04.12.2018). Overdraginga omfattar også del av Gnr 21, bnr 34.

Del av Tjørvågane 4 (Gnr 54, bnr 8) er overdrege for kr 535.000 frå Inga-Lill Lynge til Henrik Wolle Lillenes (05.12.2018).

Del av Gnr 54, bnr 51 er overdrege for kr 90.000 frå Inga-Lill Lynge til Henrik Wolle Lillenes (05.12.2018).

Vågsgata 26 (Gnr 34, bnr 283, seksjon 4) er overdrege frå Agnar Nordal Solheim til Jansuk Thaworn, Jorunn Heggø, Borghild Lid, May Britt Nordal Nekkøy, Arild Nordal, Aud Gerd Judit Rindheim og Herlaug Nordal Stormark (05.12.2018).

Del av Vågsgata 26 (Gnr 34, bnr 283, seksjon 4) er overdrege frå Jorunn Heggø, Borghild Lid, May Britt Nordal Nekkøy, Arild Nordal, Aud Gerd Judit Rindheim og Herlaug Nordal Stormark til Jansuk Thaworn (05.12.2018).

Gnr 33, bnr 123 er overdrege frå Arnljot Vågsholm, Jarl Åge Vågsholm og Ronny Vågsholm til June Anita Vågsholm Rooney og Steven Jon Rooney (06.12.2018).

Bergsvegen 16 (Gnr 29, bnr 78, seksjon 1) er overdrege for kr 1.650.000 frå Leif Arne Sandvik til David Sandvik (10.12.2018).

Gnr 56, bnr 110 er overdrege frå Camilla Lilleøy-Nygard Oldeide og Roy Gustav Oldeide til Kjerstin Margaretha Lilleøy Nygard (10.12.2018).

Koparstadvegen 23 (Gnr 4, bnr 53) i Herøy kommune er overdrege frå Odd Kvalsund til Bjarte Levi Kvalsund, Jan Bernt Kvalsund, Lindis Johanne Kvalsund og Ole Bjørn Kvalsund (10.12.2018)Overdraginga omfattar også del av Gnr 4, bnr 195 i Herøy kommune. Overdraginga omfattar også del av Gnr 91, bnr 7 i Sula kommune

Del av Gnr 38, bnr 282 er overdrege for kr 1.500.000 frå Kace as til Prosteel as (11.12.2018). Salet omfattar også Gnr 38, bnr 286

Gnr 38, bnr 295 er overdrege frå Anders Leif Nedreberg til Tove Elin Nedreberg (11.12.2018)

Gnr 38, bnr 296 er overdrege frå Anders Leif Nedreberg til Sølvi Katrin Gjerde (11.12.2018)

Smålegene 13 (Gnr 29, bnr 346, seksjon 2) er overdrege for kr 3.000.000 frå Anne-Marte Berge til André Seljeset (11.12.2018)

Øvre Flusund 29 (Gnr 27, bnr 53) er overdrege for kr 800.000 frå Anna Furø til Gerhard Ole Furø (12.12.2018)

Gnr 45, bnr 138 er overdrege for kr 500.000 frå Peter Oddvar Flem til Ronny Småge (12.12.2018)

Gnr 40, bnr 87 er overdrege for kr 30.000 frå Svanhild Jørgine Helde til Wenche Helen Helde Ulvestad (13.12.2018)

Dragsundflata 68 (Gnr 45, bnr 121, seksjon 3) er overdrege for kr 1.335.000 frå Shanmuganathan Santhirasekaram og Pavalendra Shanmuganathan til Ramannan Shanmuganathan (14.12.2018)

Gnr 50, bnr 25, seksjon 1 er overdrege for kr 950.000 frå Knut Ove Aspevik til Elek24 as (17.12.2018)

Gnr 50, bnr 25, seksjon 2 er overdrege for kr 950.000 frå Knut Ove Aspevik til Yvonne Skorpen Bergsnes (17.12.2018)

Langåsen 19 (Gnr 80, bnr 21) er overdrege for kr 3.100.000 frå Trond-Erik Bekkevang til Rawan Katerina Tandberg Ardaji og Hallgeir Espeseth (18.12.2018)

Fuglevikvegen 7 (Gnr 7, bnr 31) er overdrege for kr 1.090.000 frå Jill Annette Aasen, Irene Monsen og Vigdis Monsen til Lena Fredriksen Hansen (19.12.2018)

Tjørvågvegen 275 (Gnr 54, bnr 44) er overdrege for kr 1.230.000 frå Edgar Ove Sandanger til Arnfinn John Klungsør Karlsen (18.12.2018). Salet omfattar også Gnr 54, bnr 58

Gnr 12, bnr 173 er overdrege frå Rune Peder Remøy til Paul Kåre Remøy (20.12.2018)

Remøy 87 (Gnr 12, bnr 132) er overdrege for kr 1.100.000 frå Joakim Remøy til Daniel Joakim Andersen Remøy (20.12.2018)

Gnr 17, bnr 77 er overdrege for kr 1.650.000 frå Arna Inger Driveklepp til Nordic Resort as (20.12.2018)

Gnr 16, bnr 140 er overdrege frå Alfhild Sande til Henriette Remøy Arnesen og Thomas Arnesen (20.12.2018)

Svingen 8 (Gnr 37, bnr 381, seksjon 8) er overdrege for kr 1.850.000 frå Herøy Eigedom as til Iris Elise Fylling Moltu (21.12.2018). Salet omfattar også Svingen 8 (Gnr 37, bnr 381, seksjon 9)

Svingen 8 (Gnr 37, bnr 381, seksjon 7) er overdrege for kr 925.000 frå Herøy Eigedom as til Heidi Marianne Fylling (21.12.2018)

Svingen 8 (Gnr 37, bnr 381, seksjon 4) er overdrege for kr 1.850.000 frå Herøy Eigedom as til Jannike Lovise Fylling (21.12.2018). Salet omfattar også Svingen 8 (Gnr 37, bnr 381, seksjon 5)

Gnr 22, bnr 50 er overdrege for kr 7.720.789 frå Mj Eigedom as til Ervik Marine Services as (21.12.2018). Overdraginga omfattar også Gnr 22, bnr 74

Storetua 4 (Gnr 37, bnr 389) er overdrege for kr 4.800.000 frå Hans Robert Almestad til Ruslans Rudevskis (27.12.2018)

Levert av Ambita as

Sande

Haugselva 6 B (Gnr 12, bnr 117, seksjon 2) er overdrege for kr 1.580.000 frå Roger Gotten Pettersen og Louise Dyrhol Sandvik til Borghild Gjerde Lillestøl (06.12.2018)

Nygardsvegen 6 B (Gnr 29, bnr 50, seksjon 2) er overdrege for kr 1.400.000 frå Slettestøl Bygg as til Patryk Pawel Kleinert (11.12.2018)

Haugsbygda 97 (Gnr 14, bnr 5) er overdrege for kr 1.900.000 frå Thore Morønning til Aina Myhre Morønning og Jørn Thore Morønning (11.12.2018). Salet omfattar også Gnr 14, bnr 13

Dekkeringen 5 (Gnr 6, bnr 148) er overdrege for kr 1.900.000 frå Arild Helge Gjerde og Thorny Bjørg Håbu til Therese Mork Muren og Steffen René Sandvik (13.12.2018)

Del av Gnr 30, bnr 10 er overdrege frå Sigbjørn Olsen til Hildegunn Førde (21.12.2018)Overdraginga omfattar også del av Gnr 30, bnr 24

Gnr 86, bnr 258, seksjon 2 er overdrege for kr 3.400.000 frå Grønholmen as til Frode Elias Synnes og Synnøve Vasstrand Synnes (27.12.2018)

Levert av Ambita as

Ulstein

Gjerdegata 31 (Gnr 7, bnr 761, seksjon 19) er overdrege for kr 4.895.000 frå Ulstein Betong Constructer as til Linda Jorun Teige Ulstein og Paul Arne Ulstein (30.11.2018)

Fløvegen 172 (Gnr 6, bnr 169) er overdrege for kr 2.000.000 frå Ulmatec Handling Systems as til Ulmatec Eiendom as (03.12.2018)

Varleitestubben 4 (Gnr 9, bnr 176) er overdrege frå Terje Urke til Ann Kristin Holstad Urke (04.12.2018)

Bugardshaugen 9 (Gnr 7, bnr 777, seksjon 2) er overdrege for kr 3.650.000 frå Lauritz Heimland og Karoline Stokseth til Andreas Eikrem Røren og Anne Marte Eikrem Røren (05.12.2018)

Hovsetsvingane 85 (Gnr 9, bnr 504) er overdrege for kr 5.530.985 frå Total Bygg Hjørungavåg as til Nina Furseth og Glenn Gaasø (05.12.2018)

Vikemarkråsa 6 (Gnr 8, bnr 533, seksjon 10) er overdrege for kr 3.981.000 frå Boindustri as til Benjamin Håheim Eidem og Mari Kristiansen Paulsen (06.12.2018)

Høddvollvegen 13 (Gnr 10, bnr 297, seksjon 26) er overdrege for kr 1.500.000 frå Constructer as til Kristian Moldskred (11.12.2018)

Osbergvegen 1 (Gnr 7, bnr 774, seksjon 15) er overdrege for kr 2.050.000 frå Anna Marie Sandanger til Emil Hareide (12.12.2018)

Vikegjerde 24 D (Gnr 8, bnr 414, seksjon 8) er overdrege for kr 3.300.000 frå Line Grønvoll Abeltun og Raymond Nybø Abeltun til Per Ola Blomvik og Svanhild Jorunn Yksnøy (13.12.2018)

Osnesbakken 14 (Gnr 7, bnr 800, seksjon 2) er overdrege for kr 4.500.000 frå Framtidsbolig as til Marte Lillebø og Jan-Lennart Urke (19.12.2018)

Osnesbakken 12 (Gnr 7, bnr 800, seksjon 1) er overdrege for kr 4.500.000 frå Framtidsbolig as til Tone Sandvik Brudevoll og Håkon Kjelsbøl Engeset (19.12.2018)

Brunevegen 9 (Gnr 7, bnr 402) er overdrege frå Marit Krohn Ulstein til Gunvor Ulstein, Idar Marius Ulstein, Ingerid Ulstein, Tore Ulstein og Vegard Ulstein (19.12.2018). Overdraginga omfattar også Gnr 7, bnr 562

Vikemarkstubben 8 (Gnr 9, bnr 466, seksjon 2) er overdrege for kr 3.360.000 frå Kristian Kleppe til Kristine Barstad Brathaug og Mads Pedersen (20.12.2018)

Del av Strandabøfjøra 1 (Gnr 24, bnr 39, seksjon 6) er overdrege for kr 725.000 frå Marita Dybvik til Tommy Gjerde (20.12.2018)

Gnr 32, bnr 73 er overdrege for kr 100.000 frå Kjell Gunnar Eikrem til Ulstein kommune (21.12.2018)

Skulegarden 11 (Gnr 29, bnr 231, seksjon 1) er overdrege for kr 1.900.000 frå Tinna Run Ragnarsdottir og Ingi Kristinn Vilbergsson til Zhanna Podoba (27.12.2018)

Gnr 8, bnr 546 er overdrege frå Rome Utvikling as til Ulstein kommune (27.12.2018)

Onglasætra 11 B (Gnr 7, bnr 713, seksjon 1) er overdrege for kr 2.725.000 frå Turid Alise Hide Lindset til Ina Girbea og Nicolae Girbea (28.12.2018)

Levert av Ambita as

Hareid

Hovlidvegen 41 (Gnr 42, bnr 69) er overdrege for kr 2.000.000 frå Mette Cathrin Longva til Kim Atle Gjøringbø og Marte Jakobsen (05.12.2018)

Liavegen 174 (Gnr 71, bnr 5) er overdrege for kr 1.890.000 frå Steinar Sørheim til John-Roger Hjørungdal og Victoria Rinde (05.12.2018)

Melshornvegen 76 (Gnr 41, bnr 1025, seksjon 6) er overdrege for kr 1.500.000 frå Dag Erik Andreassen Hareide til Joacim Pedersen (06.12.2018)

Røysetvegen 230 (Gnr 50, bnr 1) er overdrege frå Per Arne Østrem til Magnar Østrem (06.12.2018)

Solsteinen 31 (Gnr 43, bnr 50) er overdrege frå Harald Moldskred til Aase Sollaug Moldskred (10.12.2018)

Bautevegen 81 (Gnr 78, bnr 114) er overdrege frå Oddgeir Heggheim til Helga Kjerstad Heggheim (11.12.2018)

Del av Almestadbakken 21 (Gnr 40, bnr 96) er overdrege frå Alf Torheim til Amanda Torheim (11.12.2018)

Snipsøyrdalsvegen 118 (Gnr 57, bnr 15) er overdrege frå Gudmund Hovden til Andor Hovden, Hildegunn Hovden og Jarl Gunnar Hovden (11.12.2018). Overdraginga omfattar også Gnr 57, bnr 17. Overdraginga omfattar også Gnr 57, bnr 23

Skolgemyrane 16 (Gnr 41, bnr 646) er overdrege for kr 1.500.000 frå Endre-Johan Ose og Eva Lena Ose til Khalid Jasem Ibrahim og Rim Walid Rstum (17.12.2018)

Strandgata 90 (Gnr 41, bnr 310) er overdrege for kr 1.100.000 frå Janne Anita Øvrelid til Andrzej Witold Bialas og Maria Izabela Bialas (20.12.2018)

Hovlidvegen 40 (Gnr 42, bnr 59) er overdrege for kr 1.975.000 frå Wenche Kulø til Stig Arve Breivik (20.12.2018). Salet omfattar også Gnr 42, bnr 79

Strandgata 185 (Gnr 41, bnr 225, seksjon 14) er overdrege for kr 1.800.000 frå Eline Klavestad til Sjur Gjerde (20.12.2018)

Grova 15 (Gnr 46, bnr 99, seksjon 6) er overdrege for kr 1.700.000 frå Anne Marie Westbø til Ole-Monrad Alme og Mirlinda Halilovic (20.12.2018)

Grova 9 (Gnr 46, bnr 99, seksjon 1) er overdrege for kr 1.400.000 frå Elfrid Aursnes til Kurt Ove Beitveit, Knut Jarle Beitveit og Mona Reidun Hellebust Beitveit (20.12.2018)

Løsingsteinen 5 (Gnr 41, bnr 1050) er overdrege for kr 1.350.000 frå Bjarte Brandal til Martinus Farstad Bjerknes (20.12.2018)

Levert av Ambita as

Vanylven

Åsevika 4 (Gnr 114, bnr 62) er overdrege for kr 1.050.000 frå Frank Inge Grønnevik og Anne Hånes til Rimvydas Noreika og Rita Noreikiene (06.12.2018)

Gnr 100, bnr 121 er overdrege frå Radoslaw Jan Chrobok til Vanylven kommune (10.12.2018)

Gnr 11, bnr 1, fnr 1 er overdrege for kr 500.000 frå Reidar Heimdal til May Kristin Sandnes Krøvel og Tor Krøvel (12.12.2018)

Gnr 41, bnr 26 er overdrege for kr 1.850.000 frå Gerhard Erlandsen og Jannicke Yvonne Erlandsen til Toril Helene Sæter (13.12.2018)

Gnr 46, bnr 4, fnr 2 er overdrege for kr 1.650.000 frå Ingebjørg Kroken Åsebø til Geir Ståle Svastuen (18.12.2018)

Gnr 61, bnr 3 er overdrege frå Karin Aud Hellebust Aasen og Sigvald Aasen til Beate Hellebust Aasen og Svein-Otto Brekke (18.12.2018)

Gnr 89, bnr 113 er overdrege frå Alma Eggen til Kreftforeningen (21.12.2018)

Gnr 4, bnr 2 er overdrege frå Alf Brudevik til Kristine Brudevik (27.12.2018)

Gnr 4, bnr 2 er overdrege for kr 2.000.000 frå Kristine Brudevik til Atle Magne Brudevik (27.12.2018).

Levert av Ambita as

Øvre Flusund 29: Øvre Flusund 29 (Gnr 27, bnr 53) er overdrege for kr 800.000 frå Anna Furø til Gerhard Ole Furø (12.12.2018) Foto: Bjørnar Torvholm Sævik Foto: Bjørnar Torvholm Sævik