Egersund Herøy er ferdig med utbygginga: – Har nådd fjoråret si omsetning allereie