Dramatisk forslag: Vil legge ned Åram ferjekai og seglande reserveferje