Lakseskatten kan bli lågare enn regjeringa har foreslått