Regjeringa vil vidareføre elektronisk billettering på ferjene

foto