Skjerpar krava for å hindre rømming av oppdrettslaks

foto