Sild og makrell for 150 millionar står att å fiske

foto