Skuleveg med fleire utrygge punkt for dei 60 borna i Teigelia

foto