Inntektene aukar med fleire skip i drift – nærmar seg balanse

foto