God tilgang på arbeidskraft - auka driftsresultatet