HAV Hydrogen med revolusjonerande lansering: – Snarveg til nullutslepp