Stor satsing på marine grunnkart - vil koste over 350 millionar

foto