Semje om det meste, men er det «umusikalsk» å innføre direktørstilling?

foto