Laurdag vert det vår-teljing av hjort på Ytre Søre