Arne (72) driv framleis med vegbygging etter femti år

foto