Årvika og Sandshamn kan bli interim-ferjekaier

foto