foto
Vendel-Agathe Hide frå Gjerdsvika, har budd på Austlandet sidan 2017. Ho tar ei lektorutdanning i realfag på Ås, og vil gjerne flytte heim igjen etter studietida. Foto: Liselotte Bakkevig Tonheim / NPK

– Det er ein stor del av identiteten min at eg har den dialekten eg har