Vendel-Agathe Hide frå Gjerdsvika, har budd på Austlandet sidan 2017. Ho tar ei lektorutdanning i realfag på Ås, og vil gjerne flytte heim igjen etter studietida. Foto: Liselotte Bakkevig Tonheim / NPK

– Det er ein stor del av identiteten min at eg har den dialekten eg har

Det er uvisst om unge held meir på dialekten sin no når dei flyttar til større byar samanlikna med tidlegare. Mange kallar Noreg for eit dialektparadis, men ifølgje forskar er det ikkje like roseraudt som ein skulle tru.