Så mykje har Tussa sine styremedlemer i honorar

foto