BygderadioVest sitt FM-nett er mellombels stilt/skada

foto