Sterk motstand mot forslag til ny organisering

foto