Etter at kommunedirektøren forklarte om saka, og sidan det samstundes ikkje har kome konkrete signal frå lokalpolitikarane i Herøy om at dei på eitt eller anna vis vil berge heile eller delar prosjektet, ser det per dags dato ut som prosjektet blir skrinlagt.

Reaksjonar har det kome. Roar Aasen i Fosnavåg Pelagic sa det nyleg slik i eit intervju i Vestlandsnytt:

– Sjølvsagt er vi veldig skuffa, men dessverre har vi lenge frykta, og sett, at dette var vegen det kom til å gå. For slik går det som oftast når politikarane ikkje greier å bli samde om retninga.

Leiar i Søre Sunnmøre Fiskarlag, herøyværingen Stig Arne Sævik, kjenner saka godt. Han skisserte følgjande framtidsscenario om det skal gå slik mange no fryktar:

– Dei store båtane vil alltids finne seg andre leveringsplassar, men for sjarkane blir det ein katastrofe den dagen mottaket i Fosnavåg ikkje eksisterer lenger.

Her er vi inne ved noko av kjernen i saka, nemleg at viss det i framtida skal vere eit mottak for pelagisk fisk, så trengst det også plass for større båtar å kome seg velberga inn. Rett inn for Fosnavågbrua er det til dømes ei grunne som effektivt og raskt kunne ha blitt teken ned.

Anløp til indre hamn er også viktig for andre båtar enn dei som leverer fisk, og slik den naturgjevne hamna kunne nyttast til det beste også i framtida.

I dagens avis åtvarar tidlegare herøyordførar Arnulf Goksøyr sterkt mot å kaste korta, slik Statsforvaltaren har kome med tilråding om. Det er nok rett å halde fast i prosjektet også vidare.

Å kaste korta no kan medføre at ein risikerer å starte frå botnen igjen. Her bør alle steinar snuast for å berge eit prosjekt som har så stor miljø- og næringsmessig betydning.