Her er statusen for arbeidet med vegen over Drageskaret