Teieplikt er stadig på dagsorden, forsikrar avdelingsleiar

foto