Får ikkje tilskot til gratis skulefritidsordning

foto