Her blir den mellombelse Bergsøy skule krana på plass – sjå bildeserien

foto