Tussa leverer gode resultat i 2. tertial - høge kraftprisar er ein av grunnane

foto