Rett plassering av renseanlegg for Ytre Herøy sitt drikkevatn?