Oppgraderinga skjer i kjølvatnet av langtidskontrakten Remøy Shipping sikra seg med Equinor like før jul. Kontrakten gjeld skipa Rem Eir, Rem Hrist og Rem Mist. Dei vil no få installert hybrid batteridrift ved VARD. Løysinga inkluderer batteri, dekkshus, landstraumstilkopling, installasjon og oppgradering av systema om bord. Vard Electro har utvikla løysinga, og fyrste installasjonen vil skje ved Vard Brattvaag i løpet av våren, heiter det i ei pressemelding.

- Vi set stor pris på den tilliten som Equinor viser oss gjennom tildeling av nye kontraktar, og vi nyttar no høve til å redusere brennstoff-forbruk og utslepp gjennom installasjon av VARDs batteripakker på alle tre skipa. Remøy Shipping har eit stort fokus på miljøtiltak og brennstoff-optimalisering, og denne investeringa er i tråd med våre strategiar, seier Karl-Johan Bakken, CEO i Remøy Shipping.

Executive Vice President og dagleg leiar i Vard Electro, Stig Bjørkedal har følgjande kommentar til: -

- Vi gler oss over å sjå kor godt vår SeaQ Energy Storage System løysning har blitt mottatt i marknaden. Vi har opparbeida oss solid kompetanse på batteri-installasjonar, og som totalleverandør kan vi legge til rette for at installasjon av batteriløysningar kan gjennomførast på kort tid. Vi er stolt av at Remøy Shipping valde vår løysing, og vi ønsker dei hjarteleg velkommen til oss.