Begge kontrollane vart gjennomført i 60 soner. I Gurskebotnen delte politiet ut sju forenkla førelegg. Ein vart meld og fekk førarkortet beslaglagt etter å ha køyrt i 94 km/t. På Leikong  måtte fire bilistar akseptere forenkla førelegg. Den høgaste målte farta var her 77km/t.