Med nye «Føniks» har det blitt to autolinebåtar på Sandshamn

foto