Sørøyane Røde Kors Hjelpekorps styrker samarbeidet med naudetatane

foto