Ingen skjenke-innskrenkingar for Rosenlund Hamn

foto