– I gåve fekk Jesusbarnet gull og rumpesalve!

foto