Tore Refsnes starta som lagermedarbeidar, og er i dag prosjektinnkjøpar. Han fekk vase for 15 års teneste. Magne Breiteig starta som platearbeidar ved det som heitte Kleven Industrier på Rovde. Han kom til Myklebust i 2003 og tok imot gullklokke for 25 års teneste. Breiteig er i dag industrirøyrleggar ved verftet, opplyser verftet.

Ordførar Dag Vaagen overrekte Det Kongelige Selskap for Norges Vel sin medalje for lang og tru teneste til Asle Kjøde (30 års teneste). Også han starta i si tid ved verksemda på Rovde som platearbeidar før han kom til Myklebust i 2003. Han arbeider i dag med restverdihandtering.

Utmerking for heile 40 års teneste gjekk til Per Jon Husøy. Han starta ved maskinavdelinga, der han seinare vart nestformann og formann.