Foreldre må ta seg fri for å køyre borna til og frå skule