Kontroll: Skjerf og bamsar ved knust frontrute, dårleg sikra syrelast