Kampen om havområda spissar seg til – næringa blir oppmoda til samarbeid

foto