- For å stoppe plastforureininga, må vi ha bedriftene med på laget

foto