"... ingen grunn for Jan Helgøy og andre tunnelforkjemparar til å fire flagget"

foto